Llys Rhosyr

CoinWedi ei ddarganfod yn 1992 gan Ymddireiedolaewth Archelogwyr Gwynedd a’i gloddio gan Neil Johnstone mae Llys Rhosyr yn un o Lysoedd neu Chwrtiau Brenhinol Llywelyn Fawr, Tywysog Gwynedd, yn y drydydd ganrif ar ddeg. Lleolir Llys Rhosyr yng Ngogledd Orllewin Môn ger Eglwys Plwyf Niwbwrch ar ochr y ffordd sy’n arwain i draeth boblogaidd Llanddwyn ac i Ynys Llanddwyn lle ymsefydlodd Dwynwen, nawddsant cariadon Cymru. Hyd yma dim ond chwarter o safle’r Llys sydd wedi ei gloddio, gyda’r gobaith ymhen amser y bydd arian ar gael i gloddio’r gweddill. Ar hyn o bryd mae Canolfan Ddehongli Llys Rhosyr wedi ei leoli yn Neuadd Prichard Jones ym mhentref Niwbwrch.

 

 
Hawlfraint © 2019 Open Source Matters. Cedwir Pob Hawl.
Mae Joomla! yn Feddalwed Rhad ac am Ddim wedi ei ryddhau o dan y Drwydded GNU/GPL.